Demo e learning

Hej och välkommen till demoversionen av Utvägens e-learningportal. Under de olika avsnitten följer en kort genomgång av utbildningens upplägg.


Börja med att logga in.
Skriv namn, epost och avdelning.

Logga in


Ange namn och e-post nedan.

* Namn:

* E-post:

* Avdelning: